Den givna utbildningen för Leg Sjukgymnaster/Fysioterapeuter och Leg Läkare som arbetar med muskuloskeletala besvär!

Kurserna vänder sig till Leg Sjukgymnaster/Fysioterapeuter och Leg Läkare som är inriktade eller intresserade av muskuloskeletala besvär och vill fördjupa sin undersökning med hjälp av ultraljudsdiagnostik. Utbildningen sker i små grupper med mellan 10-20 deltagare beroende på antal hjälplärare. Maximalt 2- 3 kursdeltagare per UL-maskin för att kunna erbjuda mycket praktisk träning för deltagarna. Vi lägger mycket tid och fokus på praktisk träning som är en viktig nyckel för att bli en framgångsrik diagnostiker inom MSK. Undervisning är på svenska och fokuserad på mycket praktik och scanning tid per modul. Kurserna är öppna för alla oavsett märke på UL-scanner man använder på sin klinik. Totalt scannar vi fler än 250 olika strukturer under hela utbildningen. 

Vid kurserna använder vi diverse märken och ultraljudsenheter från olika ultraljudsleverantörer. Utbildningen är opartiskt gällande den maskinella utrustningen.

Ta mig till kurserna

Läs mer om vårt kurskoncept