Skip to main content

Lars Ankarberg

leg fysioterapeut

Vi har med glädje valt in Lars Ankarberg, Leg sjukgymnast som lärare för grundkurser inom MSK för Hands on Sweden.

Lars har alla kvalifikationer samt deltagit som hjälplärare under 2 års tid för Hands On Sweden. Lars har fått höga betyg vid utvärderingarna på kurserna och klarat alla målen för att nu på egenhand utföra grundkurserna. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar idag som specialistfysioterapeut på ortopedmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping i nära kontakt med ortopeder.

Lars tog sin sjukgymnast examen -00. Han tog sin Master of manipulative Therapy 2005. Arbetat som gästadjunkt på sjukgymnastutbildningen i Linköping 2009-2012. Färdig Specialist inom LSR Specialistordningen 2010. Examen i ultraljudsdiagnostik 2015 från OMT sektionen LSR.

Lars Ankarberg