Hands-on Avancerad MSK | Utbildning för fot, underben

Hands-on Sweden erbjuder nu MSKUL-utbildning specifikt inriktad på fot och underben. Utbildningen är riktad till sjukgymnaster, ortopedkirurger och andra läkare med särskilt intresse fot- och underben. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsscanning (MSKUL). Tyngdpunkten i kursen kommer ligga på fotleden.

Vi kommer specifikt att titta på strukturer runt fot och underben. Kursdeltagaren får: En teoretisk och praktisk genomgång för att lära sig diagnostisera, bedöma och tolka framförallt ligament-, muskel- och senskador men även andra diagnosgrupper där MSKUL är fördelaktiga. Träna ingående på dynamisk scanning runt de aktuella lederna, t.ex. visa exempel på tekniker för att kunna se impingement posteriort och anteriort i talucruralleden. Lära sig tolka echogenicity i olika strukturer. Praktisk träning och teoretisk instruktion för att få bästa bild och projektion. Utföra mätningar av strukturer som muskel och sena samt Dopplerundersökning av sena, led och muskel. Diskussion kring feltolkningsmekanismer som anisotropi och hur de undviks. Kliniskt resonemang/ patientdemonstration och bildvisning av patologier. Föreläsare är Niklas Norlén och fotortoped Dick Larsson.


Kurstillfällen:
Det finns inga kommande händelser.
  • Förkunskaper: Genomförd A kurs eller liknande inom MSKUL

  • Pris: 4500 kr exkl. moms (inkl. lunch)

Dick Larsson

Dick Larsson

Dick Larsson Spec ortopedi sedan 1986. Överläkare i Ortopedi på Centralsjukhuset Karlstad numer på timtid. Startat Klarälvskliniken Karlstad 2009 och jobbar där tillsammans med 8 sjukgymnaster 2 ortopedkollegor och 1 ortopedingenjör. Dessutom som konsult på Orthocenter i Gbg.
Gästföreläsare
Niklas Norlén

Niklas Norlén

Niklas Norlén CEO Hands on Sweden, Specialist Fysioterapeut inom Idrottsmedicin, specialitet muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik inom alla extremitetsleder samt rygg och nacke. Examen sedan 2009 inom MSK ultraljudsdiagnostik, OMT examen och MDT examen. Lärare KI (Karolinska Institutet inom MSK Ultraljudsdiagnostik) ...

Föreläsare


Cirkel Rod
canon medical

Kontaktperson
Canon Medical Ultraljud
Anders Hildebrand
070-295 99 72